Funderar du på förskola

Funderar du på förskola

Rosa Tornet erbjuder:

montessoripedagogik i tiden
små barngrupper
hög personaltäthet
stimulerande miljö

 

Montessoripedagogiken

 

Maria Montessori

Maria Montessori föddes i den Italienska staden Chiaravalle 1870 och hon kom att bli den första kvinnan i mordern tid att få en examen i medicin i Italien. Mest känd är hon för sitt arbete med barn och den pedagogik som hon under hela sitt liv utvecklade.  Pedagogiken vilar på grundläggande tankar om alla individers betydelse, självständighet, hänsyn, samarbete och frihet. Pedagogiken är vida erkänd och spridd över större delen av världen.

 

Läs mer om montessoripedagogiken här

Verksamheten stimulerar och motiverar

Ditt barn är fyllt av nyfikenhet och upptäckarglädje som hela tiden vill pröva på allt och lära sig nya saker. Varje barn är unikt och mår bäst av att utvecklas i sin egen takt. Därför är det viktigt att inlärningen anpassas efter varje barns behov och utvecklingstakt.

Solen  är namnet på vår avdelning för de små barnen. Är man mellan ett och tre år är det här man tillbringar sin dag . Här får barnen möjlighet att träna sin grovmotorik och sitt språk genom mycket lek och lära sig om kroppen, färger och närmiljön.

noor

Färgsolen och Solrosen

P1090401 Josefin

Hit kommer man när man är i treårsåldern och är mogen att umgås med lite större barn. Här är montessorimateriel och leksaker mer inriktade mot träning av finmotoriken, sinne, intellekt samt rolllek som hjälper barnen att utveckla sin sociala kompetens och moral.

P1080508 Josefin